Translator

Počítadlo prístupov

  • 2Prečítaných dnes:
  • 48486Návštevníkov celkovo:
  • 2Návštevníkov dnes:

Oznam

Oznamujeme, že vo štvrtok 15. júna 2017 o 18.30 hod. bude MVDr.  Franta pred budovou  bývalého obecného úradu vykonávať vakcináciu psov proti besnote. Cena za vakcínu  je 3,50 €.

Záverečný účet obce Horné Zelenice za rok 2016

Monitorovacia správa k ZÚ 2016

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

Spomienka na Jána Detricha

Ján Detrich

Oznam

Oznam telekom

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie stavby DS_Sereď, I.D.C. Holding, VNV, VNK

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Horné Zelenice je zverejnená na adrese https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/354191

Informačný leták-batérie

strana 1 z 41234