Translator

Počítadlo prístupov

  • 81Prečítaných dnes:
  • 66392Návštevníkov celkovo:
  • 11Návštevníkov dnes:

OZNAM

Oznamujeme, že Obecný úrad bude  od 23. septembra 2019 do 27. septembra 2019 z dôvodu sťahovania zatvorený. V prípade nutnosti treba volať starostke obce: 0910 956 990.

Hornozelenická “5″

Hornozelenická 5

Propozície behu

Predaj prebytkov

Vážení občania, dostali sme nasledovnú informáciu: Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk , na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne.

KAM SO ZELENÝM ODPADOM V OBCI

KAM SO ZELENÝM ODPADOM

PRÍSNY ZÁKAZ VÝVOZU ODPADU NA VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ!

Oznamujeme, že od 1. apríla 2019 bude bioodpad, ktorý sa nedá skompostovať, zhromažďovaný  na určenom mieste. Občania budú včas informovaní o mieste a určených dňoch na odoberanie bioodpadu.

Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ

Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ

Recyklácia batérií a akumulátorov

Bližšie informácie o knihe nájdete na stránke Kultúra

Knihy:
Čerenie času – Horné Zelenice 1244-2014 v cene 10 € a
Pavel Vajaj-živý odkaz učiteľa z Horných Zeleníc v cene 3€
je možné zakúpiť na obecnom úrade v Horných Zeleniciach.
Bližšie informácie: t.č. 0910 956 990, 033 7445259, 
hzhornezelenice@gmail.com.
čerenie času