Translator

Počítadlo prístupov

  • 15Prečítaných dnes:
  • 40091Návštevníkov celkovo:
  • 13Návštevníkov dnes:

Zasadnutie OZ – pozvánka

Pozvánka-zastupiteľstvo

Záverečný účet obce Horné Zelenice za rok 2015

Monitorovacia správa plnenia PRO obce Horné Zelenice

 

Návrh VZN č.2/2016 o nakladaní s KO

Návrh VZN č.2/2016 o nakladaní s KO v obci Horné Zelenice je pre jeho rozsiahlosť zverejnený iba na stránke obce.  Občania môžu doň nahliadnuť na Obecnom úrade v Horných Zeleniciach počas úradných hodín do 10. júna 2016.

Návrh VZN č.2 2016 o nakladaní s KO

Horné Zelenice na starých mapách

Odporúčame navštíviť  zaujímavú stránku Jakuba Jančoviča  http://mapyzelenic.weebly.com/zaujiacutemavosti.html

ON-LINE formuláre-pripojte sa k plynu cez internet

Elektronický A4 plagát (pdf)

Bližšie informácie o knihe nájdete na stránke Kultúra

Knihy:
Čerenie času – Horné Zelenice 1244-2014 v cene 10 € a
Pavel Vajaj-živý odkaz učiteľa z Horných Zeleníc v cene 3€
je možné zakúpiť na obecnom úrade v Horných Zeleniciach.
Bližšie informácie: t.č. 0910 956 990, 033 7445259, 
hzhornezelenice@gmail.com.
čerenie času

Program Obnovy dediny

projekt od

Záverečný účet 2013

Monitoring 2013

Stanovisko hlavnej kontrolórky

strana 1 z 3123