Translator

Počítadlo prístupov

  • 30Prečítaných dnes:
  • 58773Návštevníkov celkovo:
  • 19Návštevníkov dnes:

Zasadnutie OZ 22.10.2018

zasadnutie OZ

Návrhy dodatkov k VZN

Návrh dodatku č.1-2018 k VZN č. 2-2012

Návrh dodatku č.1-2018 k VZN č.2-2016

 

Posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Pozvánka

Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ

Pozvánka na koncert

Pošta Siladice- zmena otváracích hodín

Oznámenie

Zoznam dlžníkov zverejnený v súlade so zákonom č.563/2009 Z.z.

Zoznam dlžníkov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov OZ, starosta

Počet obyvateľov v obci Horné Zelenice ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí 680.

Zverejnenie emailovej adresy

Menovanie zapisovateľa do MVK

Oznámenie-Voľby OSO 2018

strana 1 z 212