Translator

Počítadlo prístupov

  • 38Prečítaných dnes:
  • 63343Návštevníkov celkovo:
  • 29Návštevníkov dnes:

KAM SO ZELENÝM ODPADOM V OBCI

KAM SO ZELENÝM ODPADOM

Výsledky voľby prezidenta SR 2019

Výsledky voľby prezidenta SR 2019, 2. kolo

Výsledky voľby prezidenta SR 2019, 1 kolo

PRÍSNY ZÁKAZ VÝVOZU ODPADU NA VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ!

Oznamujeme, že od 1. apríla 2019 bude bioodpad, ktorý sa nedá skompostovať, zhromažďovaný na určenom mieste. Občania budú včas informovaní o mieste a určených dňoch na odoberanie bioodpadu.

Príloha č.6 k VZN č.2/2013

Príloha č.6 VZN 2 2013

Voľby do EU parlamentu 2019

zverejnenie emailovej adresy voľby do EU parlamentu 2 2019

zverejnenie emailovej adresy voľby do EU parlamentu 2019

informácia pre voličov do EU parlamentu

Vyhlásenie volieb do EU parlamentu

UPOZORNENIE!

- V priebehu decembra 2018 dostane domácnosť, ktorá má uhradený poplatok za vývoz komunálneho odpadu za rok 2018 nálepku na smetnú nádobu na rok 2019. Smetná nádoba, ktorá nebude mať nalepenú túto nálepku, nebude od 1.1.2019 vyprázdňovaná. Nálepku si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade, prípadne po telefonickom dohovore Vám bude doručená domov. Nálepku na rok [...]

Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ

Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ

Recyklácia batérií a akumulátorov

strana 1 z 212