Translator

Počítadlo prístupov

  • 3Prečítaných dnes:
  • 75177Návštevníkov celkovo:
  • 3Návštevníkov dnes:

Správy a stanoviská

Správa o činnosti 2010

Návrh plánu kontrolnej činnosti 1.polrok 2011

Návrh plánu kontrolnej činnosti 1.polrok 2012

Stanovisko k rozpočtu 2011

Kontrolná činnosť za rok 2011

Príloha č.1 kultúrny dom

Príloha č.2 elektrina 2011

Príloha č.3 dom smútku

Príloha č.4 elektrina TJ