Translator

Počítadlo prístupov

  • 1Prečítaných dnes:
  • 68060Návštevníkov celkovo:
  • 1Návštevníkov dnes:

Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce k 30.06.2019

Monit.správa k 30.6.2019