Translator

Počítadlo prístupov

  • 9Prečítaných dnes:
  • 49985Návštevníkov celkovo:
  • 7Návštevníkov dnes:

Výzva !!!

Vyzývame občanov, ktorí doteraz neuhradili  poplatky za komunálny odpad (za minulé roky vrátane roku 2013) a vodu (podľa posledného merania), aby tak urobili do konca októbra 2013. V prípade nezaplatenia bude obec svoje pohľadávky vymáhať v exekučnom konaní. V prípade dlhoročných neplatičov  za vodu bude obec nútená pristúpiť k ich odpojeniu od obecného vodovodu. Upozorňujeme neplatičov, ktorých dlh voči obci je vyšší ako 160  €, že ich mená budú v prípade jeho neuhradenia do vyššie uvedeného dátumu, zverejnené na oznamovacích tabuliach.

Izba ľudových tradícií

Oznamujeme, že  v priestoroch bývalého obecného úradu( budova č. 14) je sprístupnená izba ľudových tradícií, v ktorej si záujemcovia  môžu pozrieť zbierku dobových predmetov a nábytku. Podrobnejšie informácie získate na miestnom obecnom úrade.

Prenájom

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Horných Zeleniciach ponúka na prenájom budovu bývalej školy.

Odhalenie pamätnej tabule

Pavel VAJAJ 099

Hornozelenický stolnotenisový turnaj

39

Na 2. ročníku Hornozelenického stolnotenisového turnaja sa zúčastnilo 23
neregistrovaných hráčov. V príjemnej atmosfére sa od 9:00 do 17:00 odohralo na 2
stoloch

celkovo 66 zápasov. Zo všetkých prihlásených sa najlepšie
umiestnili Marek Tvrdý (3.miesto) , Pavol Lošonský (2.miesto) a Marek Kováč
(1.miesto).

Viac fotografií nájdete TU :o )

 

Pamätná tabuľa Pavla Vajaja

Viac nájdete na stránke http://pamatnatabulavajaj.weebly.com/index.html

Oznam

Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. oznamuje, že sa  presťahovala

Lekárska služba prvej pomoci /LsPP/ a Liečebňa pre dlhodobo chorých /LDCH/

z Podzámskej ulice do priestorov na Poliklinike, Nábrežie Andreja Hlinku 27

v Hlohovci. Nové telefónne čísla : LsPP :  033/7941161,  LDCH  : 033/7941204

Rozhlasová relácia o Horných Zeleniciach

Relácia Zvony nad krajinou o minulosti a súčasnosti obcí Horné a Dolné Zelenice je k dispozícii na webe www.rozhlas.sk v sekcii Rádio Regina/programová štruktúra. 

 

strana 3 z 41234