Translator

Počítadlo prístupov

  • 6Prečítaných dnes:
  • 52688Návštevníkov celkovo:
  • 5Návštevníkov dnes:

Pamätná tabuľa Pavla Vajaja

Viac nájdete na stránke http://pamatnatabulavajaj.weebly.com/index.html

Oznam

Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. oznamuje, že sa  presťahovala

Lekárska služba prvej pomoci /LsPP/ a Liečebňa pre dlhodobo chorých /LDCH/

z Podzámskej ulice do priestorov na Poliklinike, Nábrežie Andreja Hlinku 27

v Hlohovci. Nové telefónne čísla : LsPP :  033/7941161,  LDCH  : 033/7941204

Rozhlasová relácia o Horných Zeleniciach

Relácia Zvony nad krajinou o minulosti a súčasnosti obcí Horné a Dolné Zelenice je k dispozícii na webe www.rozhlas.sk v sekcii Rádio Regina/programová štruktúra. 

 

Fotoalbum – Jadranka

Pridali sme nové fotky z kultúrneho podujatia. Nájde ich tu.

Medzinárodný deň detí 2012 ;-)

MDD 2012

Výročná správa obce Horné Zelenice za rok 2011

strana 4 z 41234