Translator

Počítadlo prístupov

  • 9Prečítaných dnes:
  • 64474Návštevníkov celkovo:
  • 8Návštevníkov dnes:

UPOZORNENIE!

- V priebehu decembra 2018 dostane domácnosť, ktorá má uhradený poplatok za vývoz komunálneho odpadu za rok 2018 nálepku na smetnú nádobu na rok 2019. Smetná nádoba, ktorá nebude mať nalepenú túto nálepku, nebude od 1.1.2019 vyprázdňovaná. Nálepku si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade, prípadne po telefonickom dohovore Vám bude doručená domov. Nálepku na rok 2019 je treba na smetnú nádobu nalepiť najskôr 1.1.2019!

- Od 1. decembra 2018 je zrušené miesto na vývoz zeleného odpadu – pri rím.kat. cintoríne! V apríli 2019 Vás budeme informovať, kam a kedy môžete zelený odpad umiestniť.

Leave a Reply