Translator

Počítadlo prístupov

  • 33Prečítaných dnes:
  • 49002Návštevníkov celkovo:
  • 28Návštevníkov dnes:

Výzva !!!

Vyzývame občanov, ktorí doteraz neuhradili  poplatky za komunálny odpad (za minulé roky vrátane roku 2013) a vodu (podľa posledného merania), aby tak urobili do konca októbra 2013. V prípade nezaplatenia bude obec svoje pohľadávky vymáhať v exekučnom konaní. V prípade dlhoročných neplatičov  za vodu bude obec nútená pristúpiť k ich odpojeniu od obecného vodovodu. Upozorňujeme neplatičov, ktorých dlh voči obci je vyšší ako 160  €, že ich mená budú v prípade jeho neuhradenia do vyššie uvedeného dátumu, zverejnené na oznamovacích tabuliach.

Leave a Reply