Translator

Počítadlo prístupov

  • 0Prečítaných dnes:
  • 63910Návštevníkov celkovo:
  • 0Návštevníkov dnes:

Deň matiek

Deň matiek

KAM SO ZELENÝM ODPADOM V OBCI

KAM SO ZELENÝM ODPADOM

PRÍSNY ZÁKAZ VÝVOZU ODPADU NA VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ!

Oznamujeme, že od 1. apríla 2019 bude bioodpad, ktorý sa nedá skompostovať, zhromažďovaný na určenom mieste. Občania budú včas informovaní o mieste a určených dňoch na odoberanie bioodpadu.

Voľby do EU parlamentu 2019

zverejnenie emailovej adresy voľby do EU parlamentu 2 2019

zverejnenie emailovej adresy voľby do EU parlamentu 2019

informácia pre voličov do EU parlamentu

Vyhlásenie volieb do EU parlamentu

UPOZORNENIE!

- V priebehu decembra 2018 dostane domácnosť, ktorá má uhradený poplatok za vývoz komunálneho odpadu za rok 2018 nálepku na smetnú nádobu na rok 2019. Smetná nádoba, ktorá nebude mať nalepenú túto nálepku, nebude od 1.1.2019 vyprázdňovaná. Nálepku si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade, prípadne po telefonickom dohovore Vám bude doručená domov. Nálepku na rok [...]

Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ

Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ

Recyklácia batérií a akumulátorov

Bližšie informácie o knihe nájdete na stránke Kultúra

Knihy: Čerenie času – Horné Zelenice 1244-2014 v cene 10 € a Pavel Vajaj-živý odkaz učiteľa z Horných Zeleníc v cene 3€ je možné zakúpiť na obecnom úrade v Horných Zeleniciach. Bližšie informácie: t.č. 0910 956 990, 033 7445259, hzhornezelenice@gmail.com.