Translator

Počítadlo prístupov

  • 12Prečítaných dnes:
  • 61642Návštevníkov celkovo:
  • 10Návštevníkov dnes:

Obecné zastupiteľstvo

  • starostka: Mgr. Viera Darivčaková
  • zástupkyňa starostky: Božena Synaková
  • členovia obecného zastupiteľstva

Daniela Bačová

Miroslav Bujtár

Bc. Jaroslav Humaj

Peter Kadlec

Ing. Martin Kollár

Božena Synaková

Pavol Synák

Pracovné obvody poslancov

  • Hlavná kontrolórka obce: Ing. Ivana Repková