Translator

Počítadlo prístupov

  • 2Prečítaných dnes:
  • 65622Návštevníkov celkovo:
  • 2Návštevníkov dnes:

Obecné zastupiteľstvo

  • starostka: Mgr. Viera Darivčaková
  • zástupca starostky: Miroslav Bujtár
  • členovia obecného zastupiteľstva

Daniela Bačová

Miroslav Bujtár

Stanislav Hrnčár

Bc. Jaroslav Humaj

Peter Kadlec

Pavol Synák

Adam Tutura

Pracovné obvody poslancov

  • Hlavná kontrolórka obce: Ing. Ivana Repková