Obec Horné Zelenice
Horné Zelenice

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 5. 2024

Zmluva o spolupráci

12/2024

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o.

Obec Horné Zelenice

30. 4. 2024

Dodatok č.2 k zmluve č.ZM 22 2021

11/2024

Neuvedené

IQ ideas, s.r.o.

Obec Horné Zelenice

22. 4. 2024

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.15/2021

10/2024

31 671,46 EUR

CS, s.r.o.

Obec Horné Zelenice

4. 4. 2024

Zmluva o Municiopálnom úvere

9/2024

16 185,00 EUR

Primna banka Slovensko, a.s.

Obec Horné Zelenice

3. 4. 2024

Zámenná zmluva

8/2024

1 100,00 EUR

Roman Miklovič a manželkaViera

Obec Horné Zelenice

14. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024

7/2024

1 000,00 EUR

Obec Horné Zelenice

Jednota dôchodcov Slovenska

19. 2. 2024

Dodatok č.1 k zmluve č.ZM-22/2021

6/2024

495,00 EUR

IQ ideas, s.r.o.

Obec Horné Zelenice

19. 2. 2024

Kúpna zmluva č.2440269912

5/2024

2,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Horné Zelenice

12. 2. 2024

Dodatok č.2 k Zmule o dielo č. 21 2020

4/2024

Neuvedené

KOSIT WEST s. r. o.

Obec Horné Zelenice

2. 2. 2024

Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku

3/2024

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Horné Zelenice

24. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na rok 2024

2/2024

116,00 EUR

Obec Horné Zelenice

Obec Bojničky

22. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na rok 2024

1/2024

348,00 EUR

Obec Horné Zelenice

Centrum voľného času Dúha

11. 12. 2023

Zmluva o dodávke elektriny na rok 2024

25/2023

15,00 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Horné Zelenice

20. 11. 2023

Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektr. do distrib.sústavy

23/2023

Neuvedené

Západoslovenská distribučná,a.s.

Obec Horné Zelenice

20. 11. 2023

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny

22/2023

Neuvedené

Západoslovenská distribučná,a.s.

Obec Horné Zelenice

3. 11. 2023

Zmluva o dielo

21/2023

890,00 EUR

PROROZVOJ,s.r.o.

Obec Horné Zelenice

3. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávrat. finančného príspevku

20/2023

5 200,00 EUR

Ministerstvo investícií,reg.rozvoja a infomátizácie SR

Obec Horné Zelenice

6. 9. 2023

Darovacia zmluva

24/2023

Neuvedené

Slovenská republika zatúpená Ministerstvom vnútra SR

Obec Horné Zelenice

14. 8. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalif. certifikátu pre el. pečať

18/2023

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Horné Zelenice

7. 8. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

19/2023

19,99 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Horné Zelenice

14. 7. 2023

Dodatok k Zmluve o odbere použitého oleja

17/2023

0,25 EUR

Obec Horné Zelenice

biobio

10. 7. 2023

Príkazná zmluva č.111VO/03/2023/EL-KSVO

16/2023

300,00 EUR

KOMUNAL SERVIS - Verejné obsta

Obec Horné Zelenice

3. 7. 2023

Zmluva č.2023/OBC/R/S/HC/0150 o poskytnutí účelovej dotácie

15/2023

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Horné Zelenice

8. 6. 2023

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve

14/2023

20,00 EUR

3 W Slovakia, s.r.o.

Obec Horné Zelenice

17. 5. 2023

Zmluva o dielo

13/2023

1 500,00 EUR

T-TEAM s.r.o., arch.a proj. k.

Obec Horné Zelenice

17. 5. 2023

Kúpna zmluva

12/2023

2 532,00 EUR

Obec Horné Zelenice

Peter Slížik

10. 5. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve č.9976/2021

11/2023

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Horné Zelenice

31. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí NFP č.309070BMM7

10/2023

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Horné Zelenice

14. 3. 2023

Zmluva o spolupráci 2023/2024

9/2023

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o.

Obec Horné Zelenice

17. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na rok 2023

8/2023

1 000,00 EUR

Obec Horné Zelenice

Jednota dôchodcov Slovenska

17. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie v roku 2023

7/2023

800,00 EUR

Obec Horné Zelenice

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi na Slovensku, Horné Zelenice

15. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na CVČ

6/2023

210,00 EUR

Obec Bojničky

Obec Horné Zelenice

1. 2. 2023

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve

5/2023

80,00 EUR

3 W Slovakia, s.r.o.

Obec Horné Zelenice

1. 2. 2023

Mandátna zmluva

4/2023

Neuvedené

JUDr.Timea Bodoková

Obec Horné Zelenice

1. 2. 2023

Zmluva o výkone činnosti odborne spôs.osoby

3/2023

150,00 EUR

Regionálna vodárenská s.r.o.

Obec Horné Zelenice

18. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí audítorský služieb 2023

2/2023

880,00 EUR Osemstoosemdesiat

PROMT AUDIT, aspol. s r.o. audítorská spoločnosť

Obec Horné Zelenice

18. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na rok 2023

1/2023

210,00 EUR Dvestodesať

Obec Horné Zelenice

Centrum voľného času Dúha

30. 11. 2022

Dodatok č.1 k zmluve

17/2022

78,00 EUR

SOMO - Peťovský Jozef

Obec Horné Zelenice

28. 11. 2022

Zmluva o spolupráci - nakladanie s odpadmi

16/2022

Neuvedené

ASEKOL SK, s.r.o.

Obec Horné Zelenice

23. 11. 2022

Dodatok č.1 k zmluve č.ZM-43/2021

15/2022

365,00 EUR

IQ ideas, s.r.o.

Obec Horné Zelenice

18. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí podpory - stromy

14/2022

Neuvedené

Obec Horné Zelenice

Slovenská agentúra ŽP

3. 11. 2022

Darovacia zmluva

13/2022

Neuvedené

Obec Horné Zelenice

Slovenská republika-Štatistický úrad Slovenskej republiky

24. 10. 2022

Dohoda - pomoc v hmotnej núdzi

12/2022

Neuvedené

Obec Horné Zelenice

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Piešťany

24. 10. 2022

Zmluva o prevode VT

16a/2021

0,00 EUR

Obec Horné Zelenice

DEUS

30. 9. 2022

Zmluva o odbere použ.oleja

11/2022

0,42 EUR za 1 kg

biobio

Obec Horné Zelenice

29. 9. 2022

Dohoda

10/2022

0,00 EUR

Rímskokatolícka cirke,farnosť Horné Zelenice

Obec Horné Zelenice

22. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

9/2022

750,00 EUR

Obec Horné Zelenice

Trnavský samosprávny kraj

9. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

8/2022

754,00 EUR

Obec Horné Zelenice

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi na Slovensku, Horné Zelenice

20. 4. 2022

Dodatok č.1 k zmluve č.21/2020

dodatok č.1, k zmluve č.21/2020

Neuvedené

KOSIT WEST s. r. o.

Obec Horné Zelenice

19. 4. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej.služieb

2022

19,99 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Horné Zelenice

6. 4. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

7/2022

1 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirke,farnosť Horné Zelenice

Obec Horné Zelenice

30. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2022

1 000,00 EUR

Jednota dôchodcov Slovenska

Obec Horné Zelenice

23. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

5/2022

109,00 EUR

Centrum voľného času Dúha

Obec Horné Zelenice

17. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv do CRZ

4/2022

390,00 EUR

Obec Horné Zelenice

Galileo Corporation s.r.o.

17. 3. 2022

Zmluva o spolupráci

3/2022

Neuvedené

Obec Horné Zelenice

PLANTEX, s.r.o.

18. 2. 2022

Zmluva o spolupráci

2/2022

2 227,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Horné Zelenice

16. 2. 2022

Nájomná zmluva

1/2022

390,17 EUR

Poľnohospodárske družstvo Siladice

Obec Horné Zelenice

3. 1. 2022

Zmluva so sprostredkovateľom

21/2021

0,00 EUR nula

IQ ideas, s.r.o.

Obec Horné Zelenice

3. 1. 2022

Zmluva č.ZM-43/2021

20/2021

85,00 EUR

IQ ideas, s.r.o.

Obec Horné Zelenice

24. 11. 2021

Zmluva o bežnom účte SF

19/2021

0,00 EUR nula

Prima banka Slovenkso,a.s.

Obec Horné Zelenice

24. 11. 2021

Zmluva o bežnom účte RF

18/2021

0,00 EUR nula

Prima banka Slovenkso,a.s.

Obec Horné Zelenice

24. 11. 2021

Zmluva o bežnom účte ŠJ

17/2021

nula

Prima banka Slovenkso,a.s.

Obec Horné Zelenice

24. 11. 2021

Zmluva o bežnom účte - Hlavný

16/2021

nula

Prima banka Slovenkso,a.s.

Obec Horné Zelenice

26. 10. 2021

Zmluva o dielo -chodníky

15/2021

27 921,18 EUR

CS, s.r.o.

Obec Horné Zelenice

8. 10. 2021

Zmluva o dodávke elektriny

14/2021

0,00 EUR

Obec Horné Zelenice

MAGNA ENERGIA a.s.

7. 9. 2021

Príkazná zmluva plyn

13/2021

200,00 EUR

Združenie miest a obcí, regió Jaslovské Bohunice

Obec Horné Zelenice

7. 9. 2021

Príkazná zmluva elektrina

7/2021

200,00 EUR

Združenie miest a obcí, regió Jaslovské Bohunice

Obec Horné Zelenice

7. 9. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie 2021

6/2021

500,00 EUR

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi na Slovensku, Horné Zelenice

Obec Horné Zelenice

7. 9. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie 2021

11/2021

500,00 EUR

Rímskokatolícka cirke,farnosť Horné Zelenice

Obec Horné Zelenice

19. 7. 2021

Zmluva č.10/2021

10/2021

500,00 EUR

Jednota dôchodcov Slovenska

Obec Horné Zelenice

23. 6. 2021

Zmluva o dielo

9/2021

16 117,57 EUR

J-STAVING s.r.o.

Obec Horné Zelenice

14. 6. 2021

Zmluva o spolupráci

8/2021

0,00 EUR

PLANTEX, s.r.o.

Obec Horné Zelenice

30. 4. 2021

Zmluva č. ZM - 22 2021

5/2021

455,00 EUR

IQ ideas, s.r.o.

Obec Horné Zelenice

30. 4. 2021

Zmluva so sprostredkovateľom

4/2021

0,00 EUR nula

IQ ideas, s.r.o.

Obec Horné Zelenice

15. 3. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

3/2021

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Horné Zelenice

22. 1. 2021

Zmluva o výpožičke

12/2021

nula

Obec Horné Zelenice

Slovenská republika zatúpená Ministerstvom vnútra SR

22. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

2/2021

Neuvedené

Obec Dolné Zelenice

Obec Horné Zelenice

21. 1. 2021

Zmluva o odbere použitého oleja

1/2021

0,25 EUR

biomarina-biowaste s.r.o.

Obec Horné Zelenice

18. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

27/2020

800,00 EUR

PROMT AUDIT s.r.o.

Obec Horné Zelenice

18. 12. 2020

Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu

25/2020

0,00 EUR

Obec Horné Zelenice

KOSIT WEST s. r. o.

18. 12. 2020

Zmluva o dielo

24/2020

0,00 EUR

Obec Horné Zelenice

KOSIT WEST s. r. o.

7. 12. 2020

Dodatok k Zmluve o likvidácii biolog. kuchyn.odpadu

23/2020

25,00 EUR

Obec Horné Zelenice

BP AGRO-CENTRUM

7. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

22/2020

0,00 EUR nula

Obec Horné Zelenice

Slovenská republika

1. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

26/2020

800,00 EUR

PROMT AUDIT s.r.o.

Obec Horné Zelenice

28. 10. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

20/2020

10 000,00 EUR

Obec Horné Zelenice

Ministerstvo financií SR

23. 10. 2020

Zmluva o poskytnutie grantu zo dňa 16.12.2019

Dodatok č.1 k Zmluve

nula

Obec Horné Zelenice

ČSOB nadácia

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Samospráva

Úradné hodiny

Po : 7.30 - 12.00 13.00 – 15.30
Ut : neúradný deň
St : 7.30 – 12.00 13.00 – 16.30
Št : 7.30 – 12.00 13.00 – 15.30
Pi : 7.30 - 12.00  13.00 - 14.30

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle play

app store

Poniklec-Váh

ZMO

Zelené obce