Horné Zelenice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Oznamy

Vyvesené: 8. 8. 2022 Dátum zvesenia: 24. 8. 2022
Vyvesené: 8. 7. 2022 Dátum zvesenia: 31. 8. 2022
Návrh Záverečný účet obce za rok 2021 Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 13. 5. 2022 Dátum zvesenia: 30. 5. 2025
Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu k 31.12.2021 Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 13. 5. 2022 Dátum zvesenia: 30. 5. 2025